Thông tin về IQ

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

13.06.2017 - 09:21

Bán cầu não phải

Bộ não được chia thành hai phần phát triển khác nhau. bán cầu não phải làm chức năng thiên về nghệ thuật còn bán cầu còn lại làm chức năng về tính toán, đó là quy tắc chung nhưng tùy vào từng người mà bộ não phát huy được tính khả đụng dó.


© IQtest.edu.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved