Biểu đồ xếp loại IQ cao


Biểu đồ phân bố chỉ số IQ test theo tỉ lệ dân số (từ mức IQ 100 – 150)

xep loai iq trung binh theo dan so, IQ 100 - 150

Biểu đồ phân bố chỉ số Test IQ theo tỉ lệ dân số (từ mức IQ 126 – 186)

xep loai iq cao cap theo dan so ti le duoi 5%, IQ 126 - 186

Xếp loại IQ:

Chỉ số IQ Test từ dưới 85, thuộc loại thấp (tỉ lệ 16%)
Chỉ số IQ Test từ 85-115, thuộc loại bình thường (tỉ lệ 68%)
Chỉ số IQ Test từ 115-130, thuộc loại thông minh (tỉ lệ 14%)
Chỉ số IQ Test từ 130-145, thuộc loại rất thông minh (tỉ lệ 2%)
Chỉ số IQ Test từ 145 trở đi, thiên tài hoặc cận thiên tài (tỉ lệ 0.1%)

VẬY CHỈ SỐ IQ CỦA BẠN LÀ BAO NHIÊU?

Kiểm tra IQ của tôi

© IQtest.edu.vn

Copyright © VietNam High IQ Society. All rights reserved